ขอสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗

ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๗ ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดดลบันดาลและอวยพรให้สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าทุกท่านและครอบครัว มีความสุข และมีแต่สิ่งที่เป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิต ประสบความสำเร็จในการทำรีวิว รวมทั้งในงานที่ทำมีแต่ความสุข สุขกาย สุขใจ และมีสุขภาพแข็งแรง ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๗

Comments are closed.