คุณจุลจักร์    จันทร์ล้วน  ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร เจ้าของบริษัท / CEO  ที่ปรึกษาบริษัท

คุณจุลจักร์    จันทร์ล้วน  ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร เจ้าของบริษัท / CEO  ที่ปรึกษาบริษัท

 

Q : แนะนำตัวให้พี่น้องชาวราชมงคลธัญบุรี ทุกท่านรู้จักกันบ้าง
A : นายจุลจักร์ จันทร์ล้วน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเกษตร

Q : สิ่งที่ได้จากมหาวิทยาลัย
A : ผมได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทำให้เก่งคนเก่งงาน เก่งสร้างเพื่อน เป็นทั้งนักปฏิบัติเเละมีความรู้วิชาการไปพร้อมๆ กัน

Q : หลักการในการสร้างธุรกิจ
A : เข้าใจงานในธุรกิจ สร้างความสัมพันธ์ ของธุรกิจ หาจุดเเข็งของตัวเองบริหารการเงิน ลงทุนเป็นและเข้าใจเทรน์ในโลกอนาคต

Comments are closed.